Mõne sõnaga drooniga lendamise reeglitest :)

5/5 - (1 vote)

Lubasin kirjutada Eestis drooni lennutamise reeglitest. Üht teist juba veebiavarustes leidub, aga vaadates seda, kuidas mõni droonipiloot lendab jääb kahjuks mulje, et kas ei olda kõigega kursis või saada kõigest üheselt aru. Tahaks ikkagi loota, et lennutamise reeglite vastu eksitakse pigem teadmatusest, mitte sihilikult. Mida drooni lennutades jälgida võiks?

Phantom 4 Pro lendamas Saaremaa rannikul

Alustame kõige algusest, ehk siis kainest mõistusest.

Seadused on olulised ja need tuleks endale selgeks teha, aga mõnikord ei ole kõiksugu ette tulevaid olukordi võimalik ka seaduses ära kirjeldada. Sellisel juhul tuleb kasutada oma pead. Ehk siis lühidalt ja ilustamata peaks iga droonilennutaja veenduma enne lendamist järgmises:

◇ droon on töökorras
◇ asud paigas, kus drooniga tohib lennata ( kui vaja lennuluba, siis on see sul olemas)
◇ lend ei kujuta ühelegi inimesele ega loomale, linnule ohtu
◇ ilm on lendamiseks sobilik
◇ veendu visuaalselt, et piirkonnas poleks teisi madalal lendavaid õhumasinaid olgu need siis mehitatud või mehitamata
◇ inimeste kohal lennata ei tohi!
◇ hoidu madalalt teiste inimeste hoovide kohal lendamisest, see võib olla nende jaoks häiriv
◇ ürituste ajal lendamine on lubatud vaid ürituse korraldajaga kooskõlastatult!
◇ hoia lennu ajal silmsidet drooniga, sest kui kaotad ühenduse lennumasinaga, saad nii veel ehk olukorra kontrolli alla
◇ veendu, et NOTAM teatega ei ole sinu asukoht droonilennuks keelatud
◇ veendu, et oled kaine ning ei ole tarbinud muid meeli ähmastavaid aineid
◇ ära kunagi lenda kõrgemal kui 150 meetrit! Kõrgemal lendamiseks on vaja eraldi luba, mille saamine eeldab enamasti lennujuhtidega reaalajas kahepoolse side võimekust.

Kus tohib lennata?

Väga lihtsustatult on olemas kolme tüüpi lennualasid.

1. Alad, kus võib vabalt drooniga lennata.
Maksimaalne lubatud drooni lennukõrgus on kuni 150m. Ühekordset luba ja lennuluba küsida ei ole tarvis.

2. Loakohustuslikud alad, kus lendamiseks on tarvilik küsida Lennuametilt lennuluba ehk kooskõlastus.
Siia kuuluvad näiteks lennuväljade ümbrused.

3. Tsoon 9 ehk erandlik lennuala Tallinnas, kus Lennuameti infotunnil käinud droonipiloodid, kes omavad kehtivat ühekordset luba saavad ilma lennuloata lennata. Selles alas ei kehti 150m kõrguse reegel. Maksimaalne lubatud droonilennu kõrgus on seal kuni 60 meetrit. Maksimaalne drooni kaugus lennutajast on kuni 250m ja kogu lennu ajal peab droon olema nähtav. Ka selles alas leidub hooneid ja objekte, kus kohal ei tohi lennata. Erandist annab teada ka DJI droonide lennutamiseks kasutatav originaaltarkvara, mis annab märku, kui oled keelualale liiga lähedal. Tsoon 9 alas on võimalik lennata kõrgemal kui 60m, aga selleks tuleb küsida lennuluba.

Kuvatõmmis Lennuameti lehelt

 

NB! Vaadates Tsoon 9 kaarti, on näha, et Tallinna lennujaama lähiümbruses on kikilipsu kujuline ala, mis Tsoon 9 alla ei kuulu (ülal oleval kuvatümmisel sinise ala keskel). Selles alas on droonide lennutamine kõige riskantsem ja lennuluba võib küll sinna küsida, kuid suure tõenäosusega saab eitava vastuse. Erandiks vaid mõned juhud ja siis juba on üldjuhul eelduseks drooni küljes olevad seadmed, mis lasevad lennujuhtidel  drooni lendu jälgida ning droonipiloot ise peaks olema võimeline hoidma torniga reaalajas raadiosidet. Kõik see eeldab lisaseadmete olemasolu, mis hobilendajale üldjuhul jääb kättesaamatuks. Lihtsam on selles alas mitte lennata ja lasta mehitatud õhusõidukitel rahus tõusta ning maanduda.

Mis vahe on lennuloal (lennu kooskõlastus) ja ühekordsel loal?

Kui oled droonimaailmas uus, siis võivad need kaks mõistet segadust tekitada. Minul alguses küll tekitasid. Seepärast lugesin mitu korda üle, et kas sain asjast õigesti aru 🙂

Kui asud alas, kus pole lennuks piiranguid, siis ei vaja sa lennuks kumbagi luba, eeldusel, et püsid allpool 150 meetri kõrgust.

Kui soovid lennata piirangutega alas, siis ennem, kui saad lennuametilt lennuluba küsida, tuleb sul taotleda ühekordne luba. Ühekordne luba kehtib ühe aasta ja peale taotluse esitamist pead tasuma riigilõivu. 2019 aastal on riigilõiv 45.- eurot. Ühekordne luba annab taotlejale õiguse käitada mehitamata õhusõidukit loakohustuslikes alades vastavalt ühekordsele loale kantud tingimustele.
Ühekordse loa taotluse läbi vaatamine võtab aega kuni 5 tööpäeva! Kui oled saanud positiivse vastuse, siis saad küsida edaspidi lennu kooskõlastust ehk lennuluba loakohustusega aladel. Kui soovid lennata Tallinna Tsoon 9-s, siis peale ühekordse loa taotlust tuleb läbida kindlasti veel Lennuameti poolt korraldatav infopäev!

Toon ühe näite. Kuressaare ja pool Saaremaad asub loakohustuslikus alas, kuna siin on lennujaam. Kuressaare lennujaama ümber olev piiranguala on artikli kirjutamise ajal aktiivne tööpäeviti 07:45 – 19:45, laupäeviti 09:45 – 16:00 ja pühapäeviti 10:00 – 19:45. See tähendab, et kui soovid lennata piirangualas just selles ajavahemikus, tuleb sul vähemalt kolm päeva ette esitada kooskõlastuse taotlus! Jah, selleks on vaja kehtivat ühekordset luba!

Kui soovid lennata peale ülal näiteks toodud ajavahemikku, siis ei ole eraldi lennuluba tarvis. Ka ühekordset luba pole tarvis.

NB! Mõlemal juhul pead püsima kuni 150 meetri kõrgusel!

Kuidas lennuluba ehk kooskõlastust küsida?

Üks võimalus on täita ära Lennuameti vorm ja see siis edastada:

https://www.ecaa.ee/sites/default/files/Vormid_sertifikaadid/taotluse_vorm_mehitamata_ohusoiduki_lennutamiseks.rtf

Selleks, et lendu tõusta tuleb enne oodata ära ka positiivne taotluse vastus. Lisaks on enamjaolt nõutud, et pead loas antud numbril teavitama enne lendu ning peale lennu lõppu. 

Tihti lihtsam viis lennuloa saamiseks, on esitada taotlus Drooniäpi kaudu: https://drooni.app

 

Kuvatõmmis https://drooni.app lehelt

Kust leiad infot loakohustuslike alade kohta?

Guardian – hea rakendus, mis üldjuhul kuvab päris hästi visuaalselt ka aktiivseid NOTAM alasid, kus samuti ilma kooskõlastuseta drooniga lennata ei tohi. Kindlasti soovitan nutiseadmesse tümmata ja enne lendu lisaks kõigele muule ka sealt äpist kaardilt kehtivaid erandeid otsida.

Kuvatõmmis Google Play lehelt

Drooniäpp – kodumaine rakendus, mis kuvab kaardil sinu asukohta, ning sinu asukohas kehtivaid lennureegleid. Ei näita Notam aktiivne olemist reaalajas, muidu päris mugav ja kasulik. Kindlasto soovitan kasutada.

 

Kuvatõmmis Google Play lehelt

Kuvatõmmis Google Play lehelt

Notamid – Notamite kohta lisainfot leiad siit: https://aim.eans.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=11&lang=et 

◇ DJI FLY SAFE GEO ZONE MAP ehk kaart aladega, kus ei tohiks soovitavalt ilma kooskõlastuseta lennata: https://www.dji.com/ee/flysafe/geo-map

Lõpetuseks ole veel meelde tuletatud, et igal ajahetkel on mehitamata õhusõidukiga lendav piloot vastutav tema õhumasina  nõuete kohase lennu eest!

See kirjatükk on tehtud augustis 2019 ning arvestatud on kirjutamise ajal kehtivaid norme ja nõudeid. Kõik seadused on ajas muutuvad, ning enne õhku tõusmist võtab piloot endale kohustuse olla teadlik korrektse lennu tegemiseks vajalike normidega! Väide, et ei tea või ei ole kuulnud ei päde ning ei ole vabanduseks reeglite rikkumiseks! Eesti on väike riik ja tulevikus on kindlasti tulemas muudatusi droone puudutavas seadusandluses. Drooni lennutajate tänane käitumine on üheks argumendiks, mida saab või siis jällegi ei saa kasutada reeglite oluliseks karmistamiseks. Seega käitugem vastutustundlikult ning anname sellega võimaluse drooni lende puudutava lihtsustamiseks, mitte üle reguleerimiseks.

Kasutatud allikad:
https://www.ecaa.ee/et/lennundustehnika-ja-lennutegevus/mehitamata-ohusoidukid-sealhulgas-droonid/tsoon-9

◇ Mehitamata õhusõiduk on õhusõiduk, mille pardal ei ole pilooti ning mille juhtimine toimub tehniliste abivahendite vahendusel või eelnevalt programmeeritud lennuna ilma piloodi juhtimiseta autonoomselt.

https://www.ecaa.ee/et/lennundustehnika-ja-lennutegevus/mehitamata-ohusoidukid-sealhulgas-droonid

https://www.ecaa.ee/et/lennundustehnika-ja-lennutegevus/mehitamata-ohusoidukid-sealhulgas-droonid/uhekordne-luba

https://aim.eans.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=11&lang=et

Lisa kommentaar


*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *